Voor iedereen die nog beter wil worden

Wij helpen leerkrachten, schoolleiders en bestuurders bij het optimaal inzetten van Zinus

Trainingsaanbod

Zinus kwaliteit 

Theoretische inleiding

Zinus Kwaliteit is nieuw en vraagt van bestuurders en schoolleiders niet alleen technische vaardigheden maar ook een omslag van denken: oudertevredenheidsonderzoeken veronderstelt een manier van denken waarbij ouders tevreden moeten zijn en dus eigenlijk als consumenten worden beschouwd. Terwijl Zinus Kwaliteit afstand neemt van het passieve tevredenheidsdenken maar zich richt op het actief meedenken door ouders.

Doelen

 1. Deelnemers weten het fenomeen tevredenheidsonderzoek te koppelen aan het neo-liberaal denken.
 2. Deelnemers kennen het verschil tussen kwaliteit en tevredenheid.
 3. Deelnemers kennen de effecten van tevredenheidsonderzoeken.
 4. Deelnemers kennen de principes van kwaliteitszorg en zelfevaluatie.

Duur

Dagdeel

Doelgroep

Bestuurders, schoolleiders, kwaliteitsmedewerkers basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Zinus kwaliteit 

Technische training

Tijdens deze training leert u meer over de opzet van Zinus Kwaliteit zodat u de tool op de juiste manier kunt inzetten voor de constante kwaliteitsverbetering binnen uw organisatie.

Doelen

 1. Deelnemers kennen de opbouw en structuur van Zinus Kwaliteit.
 2. Deelnemers kennen alle onderdelen van het programma Zinus Kwaliteit.
 3. Deelnemers weten hoe ze op maat Zinus Kwaliteit voor hun eigen organisatie moeten vullen.
 4. Deelnemers zijn in staat om te starten met Zinus Kwaliteit binnen het team (uitleggen en gezamenlijke ambities vaststellen).
 5. Deelnemers zijn in staat om te starten met Zinus Kwaliteit binnen het team en eventueel met een vertegenwoordiging van de ouders (gezamenlijke ambities vaststellen).    

Duur

Dagdeel

Doelgroep

Bestuurders, schoolleiders, kwaliteitsmedewerkers basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Trainingsaanbod
Trainingsaanbod

Zinus kwaliteit 

Teambijeenkomst

Om het nieuwe kwaliteitsdenken in alle lagen van de organisatie te laten landen, nemen we het team graag mee in nieuwe manier van kwaliteitmeten.

Doelen

 1. Deelnemers weten het fenomeen tevredenheidsonderzoek te koppelen aan het neo-liberaal denken.
 2. Deelnemers kennen het verschil tussen kwaliteit en tevredenheid.
 3. Deelnemers kennen de effecten van tevredenheidsonderzoeken.
 4. Deelnemers kennen de opbouw en structuur van Zinus Kwaliteit.

Duur

Dagdeel

Doelgroep

Leraren en andere medewerkers

Aanmelden

Na het invullen van het onderstaande formulier nemen we contact met u op om de inhoud van de cursus en de gewenste datum af te stemmen.